Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu.

Pt
28-04
2017
28-04-2017
DSCN0442.JPG

Gmina Białośliwie informuje, że realizowana jest inwestycja związana z przebudową drogi gminnej na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu. Wykonawcą robót jest firma TOPIF – Prace Ziemne z siedzibą w Wysokiej. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk na podbudowie z betonu cementowego na powierzchni 438,17 m 2 . W ramach przebudowy drogi wykonane zostaną zjazdy do przyległych nieruchomości. Wartość zadania inwestycyjnego określa kwota 68 621,31 zł brutto. Zadanie realizowane jest ze środków budżetowych gminy Białośliwie.