Cz
11-05
2017


Bezpłatny sprzęt rehabilitacyjny

11-05-2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu informuje, że osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Białośliwie mają możliwość otrzymania nieodpłatnie niżej wymienionego sprzętu rehabilitacyjnego :

- Rowery rehabilitacyjne stacjonarne
- Orbitrexy
- Steppery
- Materace przeciwodleżynowe zasilane sprężarką
- Balkoniki
- Obuwie ortopedyczne
- Okulary korekcyjne
- Materace, wałki, piłki do rehabilitacji
- Inhalatory wspomagające oddychanie
- Kule
- Wózki inwalidzkie manualne
- Bieżnie

Ponadto istnieje możliwość opłaty zabiegów rehabilitacyjnych oraz dofinansowania sprzętu refundowanego przez NFZ i PFRON takiego jak:

rotory, stabilizatory, łóżka rehabilitacyjne i pielęgnacyjne, wózki inwalidzkie elektryczne, aparaty słuchowe itp.

Informacje można uzyskać w tut. Ośrodku osobiście lub telefonicznie 67 287-50-86