Śr
09-08
2017


Kolejna podpisana umowa!

09-08-2017

Z przyjemnością informujemy, że została podpisana kolejna umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wojciecha Jankowiak – Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz Macieja Sytek – Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Białośliwie reprezentowaną przez Krzysztofa Rutkowskiego – Wójta Gminy Białośliwie. Przedmiotowa mowa dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 41 159 zł na dofinansowanie budowy/przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m -  obręb Nieżychowo.