Wt
08-08
2017


Ogłoszenie o XXXIX sesji Rady Gminy Białośliwie.

08-08-2017

O G Ł O S Z E N I E

 XXXIX sesja Rady Gminy Białośliwie odbędzie się 11 sierpnia 2017 r. o godz.  1500    w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór sekretarza.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz Finansowej na lata 2017-2022.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  7. Wolne głosy i informacje.
  8. Zakończenie obrad.