90-lecia jednostki OSP w Białośliwiu

Pn
03-12
2018
03-12-2018
0.jpg

Uroczyste poświęcenie sztandaru miało miejsce podczas Mszy Świetej w Kościele Pariafialnym w Białośliwiu. Dalsze uroczystości odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Białośliwiu. Podczas ceremoniału przekazania sztandaru wbicia gwoździ do drzewca sztandaru dokonali fundatorzy, a akt nadania sztandaru odczytał druh Andrzej Martin. Zaprezentowano bogaty rys historyczny oraz podziękowano za pomoc oraz zaangażowanie w życie jednostki. Podczas uroczystości wręczono jednostkom z gminy Białośliwie sprzęt pozyskany z Funduszu Sprawiedliwości. Złożono wiele życzeń i gratulacji. Serdecznie dziękujemy druhom z OSP Białośliwie za przygotowanie uroczystości.
Fotorelacja: Pan Wojciech Coblewski

1_o.jpg (1) 2_n.jpg (1) 3 o.jpg (1) 4_o.jpg (1) 5_o.jpg (1) 6_n.jpg (1) 7_o.jpg (1) 8_o.jpg (1) 9_o.jpg (1) 10_o.jpg (1) 11_o.jpg (1) 12_n.jpg (1) 13_n.jpg (1) 14_o.jpg (1) 15_o.jpg (1) 16_o.jpg (1) 17_o.jpg (1) 18_o.jpg (1) 19_o.jpg (1) 20_o.jpg (1) 21_o.jpg (1) 22_o.jpg (1) 23_o.jpg (1) 24_o.jpg (1) 25_o.jpg (1) 26_o.jpg (1) 27_o.jpg (1) osp życzenia wójt.jpg