Badania ankietowe lipiec 2019 r.

Pn
01-07
2019
01-07-2019
badania rolne VII.png

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:
- czerwcowe badanie rolnicze,
- badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
- badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
Dodatkowo w lipcu przeprowadzana będzie Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym.

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/

źródło: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych