Białośliwianie uczcili 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Śr
04-05
2016
04-05-2016
maj 1.JPG

Białośliwskie uroczystości 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzedziła msza św. celebrowana w miejscowym kościele parafialnym przez ks. proboszcza Kazimierza Czynsza oraz ks. Arkadiusza Napierałę. Uczestniczyli w niej m.in.: wójt Krzysztof Rutkowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Sonnenberg, wiceprzewodniczący rady gminy Ryszard Wolny, skarbnik gminy Danuta Polachowska, radni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz poczty sztandarowe. Po zakończeniu mszy św. odbyła się wieczornica, w której zakres tematyczny wprowadziło wystąpienie Natalii Michalskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Następnie z okolicznościowym montażem słowno-muzycznym „Majowa Jutrzenka” wystąpili uczniowie białośliwskiego gimnazjum, członkowie amatorskiej grupy teatralnej oraz chór „Złota Jesień”.

Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.