„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wt
30-10
2018
30-10-2018
ue_bialo_leader.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W ramach operacji pn.

Budowa i przebudowa placów zabaw oraz budowa budynku rekreacyjnego w gminie Białośliwie, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020, wybudowano bądź przebudowano w 2018 roku obiekty:

 

Budowa placu zabaw w Krostkowie

Krostkowo 1.JPG Krostkowo 2.JPG Krostkowo 3.JPG

Budowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej

Pobórka M. 1.jpg Pobórka M. 2.JPG

Przebudowa placu zabaw przy ul. Księdza Kordeckiego w Białośliwiu

Ks. Kordeckiego 1.JPG (2) Ks. Kordeckiego 2.JPG (1) Ks. Kordeckiego 3.JPG (1)

Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu

Osiedle Leśne 2.jpg Osiedle Leśne 3.jpg Osiedle Leśne 1.jpg