Jubileusz 45-lecia Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów koło Białośliwie w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu - 08.02.2019

Pt
08-02
2019
08-02-2019
zdj. 1.jpg

"Stworzyli Państwo przestrzeń do spotkań oraz rozwoju pasji i zainteresowań. Seniorzy to wyjątkowe osoby z ogromną wiedzą i życiowym doświadczeniem, które pracowały przez całe swoje życie na to co mamy dziś, pokazując Nam jak mamy żyć. " - tak Krzysztof Rutkowski Wójt Gminy Białośliwie zaakcentował obecność seniorów w życiu lokalnej społeczności, której są członkami.
Podczas jubileuszu obecni byli goście w osobach: Pani Maria Bratkowska Etatowy Członek Zarządu, Pan Krzysztof Rutkowski Wójt Gminy Białośliwie, Pani Aldona Wachowiak-Górniak Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pani Jolanta Sikora Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Leokadia Figurniak Przewodnicząca PZERiI okręg Piła, Pani Genowefa Rajek Członek Prezydium PZERiI oraz przedstawiciele 22 DH KRUKI z Białośliwia.
Goście złożyli na ręce Pana Edmunda Rutkowskiego Przewodniczącego PZERiI koło Białośliwie mnóstwo ciepłych życzeń zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz nieustających sił do spotkań i realizowania swoich pasji.
Uroczystość była doskonałą okazją do podsumowań oraz do tego by nagrodzić osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla związku.
Wyróżnienia otrzymały:
Pani Wiesława Narewska
Pani Krystyna Fons
Pani Ewa Krokos
Pani Teresa Leleń
Pani Halina Konwińska
Pani Maria Drzazga
Pani Natalia Michalska
Odznakę honorową związku otrzymały:
Pani Janina Dziedzic
Pani Joanna Matuszewska
Pani Krystyna Rutkowska
W poczet członków przyjęto również 3 nowe osoby:
Pani Krtystyna Dreze
Pani Krystyna Wyrobek
Pani Ludwika Heimann
Obecnie PZERiI koło Białośliwie liczy 78 członków.
Fotorelacja: Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu

zdj. 2.jpg zdj. 3.jpg zdj. 4.jpg zdj. 5.jpg zdj. 6.jpg zdj. 7.jpg zdj. 8.jpg zdj. 11.jpg zdj. 9.jpg zdj. 10.jpg