Koncert duetu PARTYZANT

Wt
09-10
2018
09-10-2018
K1_o.jpg

Koncert duetu PARTYZANT w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu.
W koncercie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Zaprezentowany program "PASJA BEZ IMITACJI" to wspaniała interakcja z publicznością, prawdziwa poezja dźwięku oraz co najważniejsze prezentacja pasji artysty oraz zebranej publiczności.
Spotkanie pomyślane jest jako inna forma dotarcia do młodzieży: wzbogacone muzyką , przepełnione pozytywną energią.
Program „PASJA BEZ IMITACJI” powstał na bazie własnych doświadczeń i przemyśleń . Opiera się na trzech połączonych w całość aspektach:
Przyjaźń Krzysztofa Toczko z legendarnym artystą Ryszardem Riedlem – wokalistą grupy Dżem oraz jej wpływ na działalność gitarzysty. Podczas spotkań profilaktycznych Krzysztof dzieli się doświadczeniami, które ukierunkowały jego drogę życiową z wykluczeniem środków odurzających.
Wspólne rozwijanie pasji przez ojca i syna. Pielęgnowanie wartości rodzinnych.
Międzynarodowy sukces duetu pARTyzant (koncerty w Europie Zachodniej i Wielkiej Brytanii,jak i pierwszy historyczny występ zespołu rockowego w dwukrotnie wypełnionej po brzegi prestiżowej sali koncertowej „Vahdat Hall” w stolicy Iranu). Krzysztof Toczko w czasie tras koncertowych, przez ostatnie trzy lata życia i twórczości lidera grupy Dżem Ryszarda Riedla, dzielił z Nim pokój w hotelach.
Obserwacja zmagań z nałogiem, rozmowy i przestrogi Ryśka wywarły, na wówczas młodym artyście ogromne wrażenie. Okres ten ukształtował Go nie tylko artystycznie ale również osobowościowo.
Te wszystkie doświadczenia stały się podstawą do powstania programu "PASJA BEZ IMITACJI".
Wydarzenie dofinansowane przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Białośliwiu.
Fotorelacja: Pan Wojciech Coblewski

.

K2_n.jpg K3_o.jpg K4_o.jpg K5_o.jpg K6_o.jpg K7_o.jpg K8_o.jpg K9_o.jpg K10_o.jpg K11_o.jpg K12_o.jpg