LGD Krajna Nad Notecią - nabór wniosków.

Śr
07-11
2018
07-11-2018
leaf.png

Spotkanie informacyjne dotyczące Grantów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym  dotyczącym naboru wniosków grantowych w ramach przedsięwzięcia: 
- 2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne;
3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych;
- 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

Spotkanie odbędzie się 15 listopada br. (czwartek) o godz. 16.00 w Pobórce Wielkiej.
Dokładna lokalizacja sali jest uzależniona od ilości zgłoszeń.

Spotkanie skierowane jest wyłącznie do organizacji pozarządowych - w tym stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji - działających (posiadających siedzibę lub oddział) na obszarach wiejskich powiatu pilskiego (powiat pilski z wyłączeniem Miasta Piły), a w szczególności do osób odpowiedzialnych za napisanie i rozliczenie wniosku.

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz.

 Termin przesyłania zgłoszeń upływa 13 listopada br.

strona: http://lgdkrajna.pl/Spotkanie-informacyjne-dotyczace-Grantow,1343,pl.html

źródło: LGD Krajna Nad Notecią

SKM_C25818110710010.jpg SKM_C25818110710011.jpg SKM_C25818110710012.jpg