List do Rodziców i Opiekunów Dzieci

Pt
29-12
2017
29-12-2017
SKM_C224e17122909350_0001.jpg

Przychylając się do prośby skierowanej od Rzecznika Praw Dziecka
Marka Michalaka, w związku z obchodami nadejścia Nowego Roku 2018,
prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagę oraz zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa.