Mapa monitoringu jakości powietrza. (1)

Wt
14-02
2017
14-02-2017
16708503_1381957595207537_16492291997881896_n.png

Dnia 13.02.2017 r. na stacji w Borówcu, w Kaliszu, w Pile oraz w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego i przy ul. Polanka odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 14.02.2017 r.

Ze względu na średnią jakość powietrza w Borówcu, w Pile w dniu dzisiejszym (14.02.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz średnią jakość powietrza w Kaliszu oraz w Poznaniu ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM2,5 – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz.

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu:
1) śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących przekroczeniach wartości substancji w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń,
2) unikanie palenia w piecach paliwem stałym w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,
3) ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z np. komunikacji publicznej.
4) osoby podatne na zanieczyszczenia (kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia) powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Bieżące dane pomiarowe można sprawdzać na stronach:
1. http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/
2. http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current