Mapa monitoringu jakości powietrza.

Cz
26-01
2017
26-01-2017
monitorimg.jpg

Dnia 25.01.2017 na stacji w Kaliszu, w Koninie, w Pile oraz Poznaniu przy ul. Polanka odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 26.01.2017 r.

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu:

1) śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących przekroczeniach wartości substancji w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń,

2) unikanie palenia w piecach paliwem stałym w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,

3) ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z np. komunikacji publicznej.

4) osoby podatne na zanieczyszczenia (kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia) powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

 

Prosimy o zaglądanie na aktualny monitoring jakości powietrza na stronie: http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/