Od 24.082016 r. można składać wnioski na pomoc żywnościową.

Śr
24-08
2016
24-08-2016
POPZ-logotypy_mini.jpg

Uprzejmie informujemy, że od 24.082016 r. można składać wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej stanowi kwota nie większa niż:

- 951 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej,

- 771 netto dla osoby w rodzinie.