Pięknieje wielkopolska wieś.

Wt
12-06
2018
12-06-2018
SKM_C25818061210060.jpg

Pięknieje wielkopolska wieś.

Miło Nam poinformować, że w dniu 4 czerwca został rozstrzygnięty najpopularniejszy z konkursów dotacyjnych Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Dofinansowanie otrzymało 128 projektów z 275 jakie zostały zgłoszone. Jednym z  projektów który został dofinansowany jest projekt złożony przez Gminę Białośliwie pn. Spotkajmy się nad stawem – Budowa wiaty rekreacyjnej w Pobórce Małej - kwota dofinansowania to 10,000 zł.
Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki miejscowości Pobórka Mała poprzez budowę wiaty rekreacyjnej, która będzie miejscem służącym integracji społeczności lokalnej i miejscem spotkań sprzyjającym budowaniu wspólnych więzi i poczucia wspólnoty. 

Źródła finansowania projektu:
Koszty całkowite projektu:     - 27.614,43 zł
Środki z dotacji:                   - 10.000,00 zł
Środki własne gminy:             - 1.149,53 zł
Środki z funduszu sołeckiego:  - 9.247,90 zł
Wkład własny mieszkańców:    - 7.217,00 zł

 Wizualizacja projektu.

SKM_C25818061210060.jpg SKM_C25818061210070.jpg SKM_C25818061210050.jpg