Podpisana umowa na przebudowę ulicy Kolejowej.

Śr
10-05
2017
10-05-2017
IMG_0497.JPG

Urząd Gminy w Białośliwiu informuje, że w dniu 9.05.2017 r. Firma Enea sp. z o. o. dokonała wymiany wskazanych przez nas słupów linii napowietrznej niskiego napięcia zlokalizowanych przy ulicy Kolejowej w Białośliwiu. Powyższe związane jest z opracowanych przez nas projektem przebudowy przy ulicy Kolejowej. Dotychczasowe badane w złym stanie technicznym słupy zastąpione zostały betonowymi słupami wirowanymi , które odsunięte zostały od krawężników przejazdowej drogi. W dniu 4 maja 2017 po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego podpisana został umowa na przebudowę ulicy Kolejowej. Wykonawcą robót będzie Firma Budowlana „JAMAL” Jan Pieprz z siedzibą w Pile. Termin wykonania przedmiotu umowy- 31.07.2017 r. Wartość przedmiotu umowy określona została kwota 51693,75 zł brutto. Zadanie realizowane będzie ze środków budżetowych Gminy Białośliwie.