Podpisano umowę na przyznanie pomocy!

Pn
31-07
2017
31-07-2017
20597772_500020383671742_638981941_o(1).jpg

W ubiegły piątek Pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wójt Gminy - Krzysztof Rutkowski wraz z Panią Aliną Raźniewską- w zastępstwie za Skarbnika Gminy – Danutę Polachowską w Poznaniu podpisali umowę. Przedmiotem umowy jest przyznanie pomocy związanej z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Pomoc finansową otrzymaliśmy na zadanie pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw oraz budowa budynku rekreacyjnego w gminie Białośliwie”. Przedmiotem operacji jest budowa i przebudowa czterech obiektów użyteczności publicznej – niekomercyjnych i ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, tj.:
1) Przebudowa placu zabaw przy ul. Księdza Kordeckiego w Białośliwiu
2) Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu
3) Budowa placu zabaw w Krostkowie
4) Budowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej.