Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Pn
30-05
2016
30-05-2016
logo_owes_ost.jpg