PRZYPOMINAMY !!! ostatni dzień składania WNIOSKÓW DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE.

Śr
30-05
2018
30-05-2018
SKM_C25818042311410.jpg

Drodzy Mieszkańcy Gminy Białośliwie informujemy, że przystąpiliśmy do sporządzenia NOWEGO Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białośliwie. Zawiadamiamy osoby zainteresowane o możliwości składania wniosków (link do wniosków poniżej) na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Białośliwie  ul. Ks. Kordeckiego 1 w terminie do dnia 30 maja 2018 r. do godz 15.00. Jednocześnie informujemy, że wnioski, które były złożone do poprzedniego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy ponowić.