Statystyczne badania ankietowe - wrzesień 2016 .

Cz
01-09
2016
01-09-2016
pobierz.php.gif

Szanowni Państwo!

Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych oraz czas im poświęcony zapewnia wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

 

Więcej informacji na stronie: http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-wrzesien-2016,42,1.html