Szkolenie nt. Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji.

Wt
08-11
2016
08-11-2016
szkolenie.jpg