„Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Pt
29-04
2016
29-04-2016
SKM_C224e16042913000_0001.jpg

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu w zakresie pozyskania umiejętności sporządzania dokumentacji aplikacyjnej w ramach środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na szkoleniu zostaną wskazane zasady sporządzania wniosków o wsparcie inwestycyjne na własną działalność gospodarczą.

 

Termin: 19.05.2016 r. w godzinach od 09.00 – 15.00

 

Tytuł szkolenia: „Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"


Miejsce szkolenia:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
sala szkoleniowa nr 1 (parter)


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad sporządzania wniosków aplikacyjnych w zakresie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas szkolenie uczestnicy zdobędą doświadczenie w zakresie przygotowania wniosku.

Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych.

 

Do kogo kierowane jest spotkanie:

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów którzy chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Szkolenie skierowane jest głównie do osób, które chcą pozyskać wsparcie dystrybuowane przez Powiatowe Urzędy Pracy dla osób do 30 r.ż. w zakresie działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz dla osób powyżej 30 r.ż. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Formularze zgłoszeniowe na szkolenie będą przyjmowane do dnia 17.05.2016 r. do godziny 12.00. Informacje o potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu będzie wysłane w dniu 17.05.2016 r. do godziny 15.00. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: http://warp.org.pl/jak-zalozyc-dzialalnosc-i-pozyskac-dofinansowanie-podpowiadamy/.