Wspólnie dla wielkopolskiej wsi 2019 - Spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców wsi.

Pn
04-02
2019
04-02-2019
SKM_C25819020413040.jpg

KURENDA

spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

 

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

1. Obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZ plus.
Płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe udzielane przez ARiMR.

2.Transfer wiedzy i innowacje rolnicze w działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

3.Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników
oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.

4. Idee, zadania i strategia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 5. Afrykański Pomór Świń (ASF) oraz zasady bioasekuracji.

6. Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych.
Zabezpieczenie składowania płodów rolnych.

7. Bezpieczna żywność priorytetem PIORIN.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią
na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji
do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego
oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji.
W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami
w/w instytucji.

źródło: Biuro Powiatowe
Wydział Działań Społecznych i Płatności Bezpośrednich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa