Zakończone zostały czynności odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Przebudowa drogi Nieżychowo-Dębówko Stare".

Pn
05-09
2016
05-09-2016
DSCN0269.JPG

Gmina Białośliwie informuje , że w dniu 05.09.2016  r. dokonane zostały czynności odbioru robót na zadaniu pod nazwą ,,Przebudowa drogi Nieżychowo-Dębówko Stare” . Zadanie inwestycyjne Gminy Białośliwie obejmowało:

- wykonanie koryta w gruncie kategorii  II-IV,

-ścięcie poboczy na powierzchni 780 m2,

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o łącznej grubości 10 cm na powierzchni 4041,74 m2,

-wykonanie podbudowy z kruszywa na powierzchni 4041,74m2,

- wykonanie sprysku podbudowy lepiszczem bitumicznym na powierzchni 4041,74m2,

-wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 404,174 t

-brukowanie skarp na przepuście drogowym na powierzchni 20,92m2,

-oczyszczeniem rowów z namułu na długości 266,27m

Zadanie zrealizowane zostało po rozstrzygniętym przetargu nieograniczonym. Wykonawcą zadania była firma Redon Andrzej Trudziński. Nakło n/Notecią. Wartość robót określona została kwotą 272 277,89zł. Roboty sfinansowane zostały ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu odnowy, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, Gminy Białośliwie, a także ze środków  funduszu sołeckiego.