Zakończono zadanie inwestycyjne Gminy Białośliwie.

Śr
12-04
2017
12-04-2017
DSCN0435.JPG

Zadanie inwestycyjne Gminy Białośliwie pod nazwą  „Remont drogi gminnej położonej na działce nr 212/18” w m. Nieżychowo zakończone zostało w dniu 10.04.2017 r.
Zadanie obejmowało przebudowę odcinka drogi na długości 70,99 mb i obejmowało:

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiązanej z mieszanki  mineralno-asfaltowej,

- wykonanie warstwy ścieranej z mieszanki  mineralno-asfaltowej,

- ulepszanie poboczy ziemnych kursywem łamanym- obustronnie.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Sp. z o. o., spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy.
Wartość zadania: 30.640,22 zł brutto.

Zadanie inwestycyjne sfinansowane zostało z budżetu Gminy Białośliwie.