Modernizacja-przebudowa targowiska gminnego w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu”

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

 

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pn. Modernizacja-przebudowa targowiska gminnego w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu”,

mająca na celu przystosowanie istniejącego gruntowego terenu targowiska do wymagań określonych

w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r.

dzięki modernizacji-przebudowie targowiska gminnego przeznaczonego do promocji lokalnych produktów,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych

dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 


* * *


 

Modernizacja-przebudowa targowiska gminnego w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Celem operacji jest przystosowanie istniejącego gruntowego terenu targowiska do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. dzięki modernizacji-przebudowie targowiska gminnego przeznaczonego do promocji lokalnych produktów.
Przewidywane wyniki operacji: Liczba przebudowanych targowisk – 1 szt.
Dofinansowanie z EFRROW: 169.087 zł.
Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 14 sierpnia 2018 r.,
wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka z siedzibą w Margoninie ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin , w dniu 21.11.2018 r. dokonano odbioru wykonanych robót.

 


* * *


16.10.2017

 

Na stronie www.prow.umww.pl ukazała się lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym z przyjemnością informujemy, że Gmina Białośliwie znalazła się na 3 miejscu uzyskując maksymalną ilość punktów na zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu” . Wnioskowana pomoc wynosi 169 087,00 zł.