PROJEKT „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie”

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

  1. Projekt jest realizowany od dnia 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku w Gminie Białośliwie (województwo wielkopolskie).
  2. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkole podstawowej w Gminie Białośliwie poprzez między innymi działania zmierzające do wykształcenia kompetencji kluczowych u 392 uczniów oraz uczennic, w tym u 38 uczniów oraz uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto, celem równorzędnym jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 35 nauczycieli i nauczycielek oraz doposażenie   Szkoły Podstawowej w Białośliwiu.
  3. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie internetowej: http://bialosliwie.net/