Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gajowa w Białośliwiu.

 

Zadanie inwestycyjne Gminy Białośliwie zrealizowane w 2015 r. w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość robót określona została kwotą 295253,05 zł.

W ramach inwestycji przebudowana została droga gruntowa na długości 432 mb.  W wyniku inwestycji droga uzyskała jednolitą szerokość jezdni 4,0 m. Nawierzchnię przebudowanej drogi stanowi kostka betonowa typu polbruk o grubości 8 cm, która ułożona została na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, podbudowie z betonu C6/9 grubości 15 cm i warstwie odcinającej z piasku grubości 10 cm.

gajowa1.jpg gajowa2.jpg gajowa1 (1).jpg