Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Witosa w Białośliwiu.

 

Zadanie inwestycyjne Gminy Białośliwie zrealizowane w 2015 r. w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość robót 111629,22 zł.

W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi gruntowej na długości 140 mb. Po przebudowie droga uzyskała nawierzchnię utwardzoną elementami betonowymi typu polbruk o szerokości 4,0 m.

Konstrukcję drogi stanowi: podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm, podbudowa z betonu C6/9 grubości 15 cm oraz warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm.

witosa2.jpg witosa1.jpg witosa.jpg