Gmina Białośliwie informuje, że w miesiącu marcu br. zakończone zostały roboty związane z przebudową chodnika przy ul. Dworcowej w Białośliwiu.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało na podstawie dokumentacji opracowanej siłami własnymi Urzędu Gminy.

Celem podniesienia standardu wykonywanych przez nas zadań nawierzchnia chodnika ułożona została na podsypce cementowo piaskowej.

Wartość robót określona została kwotą 20 824, 16zł brutto

Zadanie zrealizowane zostało ze środków finansowych Gminy Białośliwie.

IMG_0046.JPG IMG_0047.JPG IMG_0048.JPG