Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 r.

 

Gmina Białośliwie informuje, że w roku budżetowym 2016 planowana jest realizacja niżej wymienionych inwestycji:
-Przebudowa chodnika przy drodze gminnej do stacji PKP w m. Krostkowo
-Przebudowa drogi Nieżychowo - Dębówko Stare
-Przebudowa drogi Nieżychowo - Nieżychówko
-Przebudowa odcinka drogi ul. Kościelna w Białośliwiu
-Przebudowa ul. Dworcowej w Białośliwiu
-Przebudowa ul. Gajowej w Białośliwiu - utwardzenie pobocza drogi na wysokości cmentarza
-Przebudowa ul. Kolejowej w Białośliwiu
-Przebudowa ul. Ks.Kordeckiego w Białośliwiu
-Przebudowa ul. Tysiąclecia w Białośliwiu
-Ocieplenie ściany budynku remizy OSP Krostkowo
-Remont oddziału przedszkolnego w Pobórce Wielkiej
-Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu
-Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr geod. 16/5 w Krostkowie
-Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr geod. 65 w Pobórce Wielkiej

Łączna wartość planowanych do realizacji zadań określona jest kwotą 281213,04 zł. W przypadku uzyskania oszczędności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego realizowane będą dalsze inwestycje określone w planie  zadań inwestycyjnych na lata 2016-2018.