Wt
23-02
2016


Bezpłatny dowóz pacjentów na badania w Szpitalu Specjalistycznym w Pile

23-02-2016

             W Szpitalu Specjalistycznym w Pile prowadzone są bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi, płuc i oskrzeli oraz jelita grubego. Badania są całkowicie bezpłatne a osoby, które nie mają możliwości dojazdu, mogą skorzystać z nieodpłatnego transportu.
- Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców mogło skorzystać z badań profilaktycznych w Szpitalu, dlatego też oferujemy darmowy dowóz na badania i po nich, odwiezienie pacjenta do domu - mówi starosta Franciszek Tamas. – Jest to bardzo dobre rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które nie mają możliwości dojazdu bądź też nie stać ich na to.
Badania prowadzone są w ramach realizowanego przez Powiat Pilski programu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.
Aby wziąć udział w badaniach wystarczy wypełnić ankietę, można ją otrzymać w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, w Przychodniach Rejonowych, Ośrodkach Zdrowia na terenie powiatu pilskiego, urzędach miast i gmin, Starostwie Powiatowym oraz na stronie internetowej www.zdrowie.powiat.pila.pl i www.szpitalpila.pl.
- Ankiety są systematycznie przez nas odbierane,, więc osoba zainteresowana badaniami nie ponosi kosztu dostarczenia ich do Szpitala – mówi Rafał Szuca, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile. – Ankietę można wypełnić też u nas w Szpitalu - a jeżeli jest potrzeba - pomogą przy tym studenci PWSZ.
Każdą ankietę analizuje lekarz internista pod kątem wskazań medycznych. Po takiej weryfikacji, pracownicy Szpitala kontaktują się telefonicznie z każdym pacjentem i informują czy został zakwalifikowany na badanie czy też nie. Dlatego też niezmiernie ważne jest aby podawać w ankietach właściwe dane kontaktowe. Osoba rejestrująca na badanie uzgadnia z pacjentem dogodny dla niego termin (badania wykonywane są od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do 20.00) oraz oferuje – na życzenie pacjenta - darmowy transport.
Szczegółowych informacji udziela Szpital Specjalistyczny w Pile tel. 67 210 62 06 oraz Wydział Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Pile tel. 67 210 93 15. Więcej na www.zdrowie.powiat.pila.pl.

 

Badania za damo - kto może z nich skorzystać?

Z badań realizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile w ramach programu pn. „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” mogą skorzystać:

Nowotwór sutka
wszystkie kobiety w wieku pomiędzy 35. a 49. rokiem życia ze szczególnym wskazaniem kobiet, u których występował rak piersi wśród członków rodziny;
kobiety w wieku 65 lat i więcej, u których występował nowotwór inny niż nowotwór piersi;
Dodatkowe kryteria selekcji: ciąża po 35. roku życia; mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 i/lub BRCA 2; menopauza między 35. a 49. rokiem życia.

Nowotwór jelita grubego
wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny;
osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.
Dodatkowe kryteria selekcji: cukrzyca i otyłość; po 40. roku życia rozpoznanie HNPCC.

Nowotwór płuc i oskrzeli
osoby w wieku 35-69 lat palący średnio 1 paczkę papierosów dziennie przez 20 lat;
osoby w wieku 50-69 lat; jeżeli osoba niepaląca jest małżonkiem/małżonką osoby palącej papierosy.
Dodatkowe kryteria selekcji: po 50. roku życia wystawienie na szkodliwe substancje m.in. azbest, radon i związki chemiczne zawierające karcynogeny, takie jak uran, nikiel, arsen, cynk, węglowodory policykliczne i chrom.