Wt
21-11
2017


„Fundusze Europejskie bez barier, czyli zasada równości szans w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej"

21-11-2017

Spotkanie odbędzie się 29.11.2017 roku w godz. 09:00-11:00.

Miejsce spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła

sala szkoleniowa nr 1 (parter)

Cel spotkania:

Celem spotkania jest przedstawienie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz standard minimum równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS.

Do kogo kierowane jest spotkanie:

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą uzupełnić informacje w przedmiotowym zagadnieniu.

Uwaga!

Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 27.11.2017 r.

do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 27.11.2017 r. do godziny 15:00.

SKM_C224e17112110140_0001.jpg SKM_C224e17112110140_0002.jpg