Pt
02-02
2018


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW !!!

02-02-2018

Zwracamy się z ogromną prośbą o zwrócenie uwagi
na numer konta bankowego
na który wpłacaliście Państwo opłaty
za wodę i ścieki.

Na bieżących fakturach widnieje
nowy numer rachunku bankowego
INDYWIDUALNY DLA KAŻDEGO ODBIORCY !!!