So
21-11
2015


Informacja GZZK

21-11-2015

Dnia 16 listopada 2015 roku w Urzędzie Gminy w Białośliwiu odbyło się posiedzenie Gminnego Zarządzania Kryzysowego, zwołane przez Wójta Gminy Białośliwie. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył Wójt- omówiono sprawy związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom okresu zimowego, szczególnie dotyczących przygotowania do sezonu zimowego 2015/2016 w zakresie: zimowego utrzymania dróg, przygotowania służb, straży i jednostek do okresu zimowego, w tym usuwania awarii wodociągowych, energetycznych i gazowniczych, nadzór nad obiektami wielko powierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów śniegu, oraz zapewnienia pomocy osobom bezdomnym i najuboższym, dotkniętych skutkami zimy 2015/2016.

                                                                                                                     (-) Wójt
Krzysztof Rutkowski

gzzk1.jpg gzzk2.jpg