Cz
13-09
2018


Informacja w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi.

13-09-2018

SKM_C25818091309260_0001.jpg SKM_C25818091309260_0002.jpg