Cz
03-03
2016


Informacji dotycząca organizacji spotkania informacyjnego dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

03-03-2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt: „Wsparcie finansowe na lata 2014-2020 w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej”.

Termin: 18.03.2016 r. w godzinach od 10:00 do 12.45

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
sala szkoleniowa nr 1 (parter)

Cel spotkania:
- przedstawienie informacji o planowanych możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej,
- omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy WARP - łatwe dotarcie do informacji o Funduszach w przyszłości.

Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 116.03.2016 r.
do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 16.03.2016 r. do godziny 15:00.
Formularz zgłoszeniowy.
Program spotkania.
W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.
Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 233, 61 65 06 235.