Wt
02-07
2019


Komunikat w sprawie suszy 2019 r.

02-07-2019

W związku z wystąpieniem suszy potwierdzonej komunikatami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rolnicy, którzy stwierdzili szkody w swoich uprawach mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Druki wniosków o szacowanie strat można pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej urzędu https://bialosliwie.net/

Wnioski należy złożyć przed zbiorem uprawy aby powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Komisja do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych miała możliwość lustracji w terenie. 

UWAGA !!!

We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok (nawet te, które nie uległy uszkodzeniu) oraz wielkość produkcji zwierzęcej.

Aktualnie, zgodnie z wydanym komunikatem znajdującym się na stronie www.iung.pulawy.pl susza rolnicza na terenie Gminy Białośliwie występuje wśród upraw:

- zboża ozime

- zboża jare

- kukurydza na ziarno

- kukurydza na kiszonkę

- rzepak i rzepik

- krzewy owocowe

- rośliny strączkowe

Straty szacowane będą w stosunku do wyżej wymienionych upraw wyłącznie do czasu ich zbioru.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Białośliwie.