Cz
31-05
2018


KOMUNIKAT

31-05-2018

KOMUNIKAT
Przypomina się, że w dniu 31 maja 2018r. upływa termin uiszczenia II raty opłaty należnej gminie w roku 2018 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłatę należy uiścić na rachunek:
Gmina Białośliwie
ul. Księdza Kordeckiego 1
89-340 Białośliwie
Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu:
16 8937 0007 0000 1661 2000 0090
Jednocześnie informuje się, że nie dokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie skutkowało będzie wygaśnięciem zezwolenia.