Cz
22-02
2018


MOBILNA KARTA DUŻEJ RODZINY

22-02-2018

MOBILNA KARTA DUŻEJ RODZINY

 Od stycznia 2018 roku istnieje możliwość wyrobienia Mobilnej Karty Dużej Rodziny (mKDR). Wniosek o mKDR można złożyć on-line na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu.

 Uwaga! Rodziny, które złożyły wniosek o tradycyjną KDR do dnia 31 grudnia 2017 r., są zwolnione z opłat za wydanie karty mobilnej jeżeli wystąpią o nią do dnia 31 grudnia
2019 r. Po tym terminie opłata za jedną Kartę wynosić będzie 9,21 zł. 

 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w Białośliwiu oraz pod numerem telefonu 672875086, a także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl