Cz
14-03
2019


Program „CZYSTE POWIETRZE”

14-03-2019

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu organizuje Dzień Otwarty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, który odbędzie się w  sobotę, 23 marca 2019 r. w godzinach 10.00 – 14.00  w siedzibie WFOŚiGW przy ul. Szczepanowskiego 15 A w Poznaniu.

Pracownicy Funduszu będą odpowiadać na pytania dotyczące  warunków udzielenia pomocy finansowej, a także pomogą przy wypełnianiu wniosków.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

http://www.wfosgw.poznan.pl/23-marca-sobota-z-czystym-powietrzem/