Wt
08-09
2015


Przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat

08-09-2015

W dniach od 11.09.2015 r. do 30.09.2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, u których w gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (załącznikiem do wniosku jest protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego) w związku z powyższym Urząd Gminy w Białośliwiu będzie przyjmował wnioski o oszacowanie strat do dnia 11.09.2015 r. (ale nie później niż do czasu zbioru uprawy).

Wójt Gminy Białośliwie, Krzysztof Rutkowski