Wt
15-03
2016


Rozwinięcie liczby Pi (3,14) na 800-lecie Białośliwia

15-03-2016

Białośliwscy gimnazjaliści w wyjątkowy sposób postanowili połączyć, przypadający 14 marca, „Międzynarodowy Dzień Liczby Pi” oraz 800-lecie Białośliwia. Czteroosobowe reprezentacje uczniów każdej z klas oraz rodzice i nauczyciele, wypisali razem z pamięci 800 cyfr, będących rozwinięciem dziesiętnym liczby Pi. Owe 800 cyfr, miało przypominać mijające w tym roku 800 lat Białośliwia. Zwykle zapamiętuje się liczbę Pi jako 3,14 co stanowi stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Dziś znanych jest więcej niż bilion pierwszych miejsc po przecinku.

Liczba Pi 6.JPG

Liczba Pi 5.JPG Liczba Pi 4.JPG Liczba Pi 3.JPG Liczba Pi 1.JPG Liczba Pi 2.JPG