Pn
20-11
2017


„Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

20-11-2017

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O WSPARCIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI!

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile wspólnie z Inwest Park Sp. z o.o. w Pile zaprasza na  szkolenie pt: „Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Termin: 23.11.2017 r. w godzinach od 09:00 do 14.00

Miejsce szkolenia:
Inwest Park Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
sala beżowa

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad sporządzania wniosków aplikacyjnych w zakresie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas szkolenie uczestnicy zdobędą doświadczenie w zakresie przygotowania wniosku.

Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych.

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów którzy chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Szkolenie skierowane jest głównie do osób, które chcą pozyskać wsparcie dystrybuowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób do 30 r.ż. w zakresie działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz dla osób powyżej 30 r.ż. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane będą do dnia 21.11.2017 r. 
do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 21.11.2017 r. do godziny 15:00.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu:  61 65 06 233, 61 65 06 235.

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

SKM_C224e17112014050_0001.jpg SKM_C224e17112014070_0002.jpg