Pt
29-01
2016


Uchwała Nr XVII.111.2016 Rady GMINY W BIAŁOŚLIWIU w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Białośliwie

29-01-2016