Śr
12-06
2019


Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+”

12-06-2019

Informujemy, że od dnia 11 czerwca 2019 r. w siedzibie GOPS Białośliwie są wydawane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy  2019/2021, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Wnioski można też pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego?fbclid=IwAR2t2KBF0yOA_YDJ6PpxnsrCCcGyQNcfNLseBwiavTF1lpseYB8o2ZBB_io

Wnioski o świadczenie 500+ można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r., natomiast w formie papierowej, można złożyć je osobiście w siedzibie GOPS Białośliwie lub za pośrednictwem poczty od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ ze spłatą od 1 lipca, należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 września 2019 r. Po tym terminie, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Osoby, które złożą wnioski w okresie lipiec-sierpień 2019 r., otrzymają pieniądze z wyrównaniem od lipca najpóźniej do 31 października 2019 r.