Pt
30-11
2018


Wykaz głosowań imiennych na II sesji Rady Gminy Białośliwie w dniu 29.11.2018 r.

30-11-2018

Wykaz głosowań imiennych na II sesji Rady Gminy Białośliwie w dniu 29.11.2018 r.

 Głosowano wniosek w sprawie:
dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX.275.2018 Rady Gminy Białośliwie z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Bartczak, Karol Bartoszek, Krystyna Brągiel, Magdalena Czapla, Piotr Janeczko, Sylwia Jurgiel, Ryszard Kwieciński, Małgorzata Mańka, Jacek Matlak, Jolanta Sikora, Piotr Strojek, Joanna Suska, Aldona Wachowiak-Górniak, Ryszard Wolny
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Sonnenberg

3. Wybór sekretarza obrad.

Głosowano wniosek w sprawie:
Zachowania dotychczasowej zasady wyboru spośród radnych sekretarza obrad tnz. w kolejności alfabetycznej..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Bartczak, Karol Bartoszek, Krystyna Brągiel, Magdalena Czapla, Piotr Janeczko, Sylwia Jurgiel, Ryszard Kwieciński, Małgorzata Mańka, Jacek Matlak, Jolanta Sikora, Piotr Strojek, Joanna Suska, Aldona Wachowiak-Górniak, Ryszard Wolny
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Sonnenberg

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Bartczak, Karol Bartoszek, Krystyna Brągiel, Magdalena Czapla, Piotr Janeczko, Sylwia Jurgiel, Ryszard Kwieciński, Małgorzata Mańka, Jacek Matlak, Jolanta Sikora, Piotr Strojek, Joanna Suska, Aldona Wachowiak-Górniak, Ryszard Wolny
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Sonnenberg

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Białośliwie na rok 2018

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Białośliwie na rok 2018.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Bartczak, Karol Bartoszek, Krystyna Brągiel, Magdalena Czapla, Piotr Janeczko, Sylwia Jurgiel, Ryszard Kwieciński, Małgorzata Mańka, Jacek Matlak, Jolanta Sikora, Piotr Strojek, Joanna Suska, Aldona Wachowiak-Górniak, Ryszard Wolny
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Sonnenberg

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2018-2030.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2018-2030..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Bartczak, Karol Bartoszek, Krystyna Brągiel, Magdalena Czapla, Piotr Janeczko, Sylwia Jurgiel, Ryszard Kwieciński, Małgorzata Mańka, Jacek Matlak, Jolanta Sikora, Piotr Strojek, Joanna Suska, Aldona Wachowiak-Górniak, Ryszard Wolny
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Sonnenberg

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX.275.2018 Rady Gminy Białośliwie z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX.275.2018 Rady Gminy Białośliwie z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Bartczak, Karol Bartoszek, Krystyna Brągiel, Magdalena Czapla, Piotr Janeczko, Sylwia Jurgiel, Ryszard Kwieciński, Małgorzata Mańka, Jacek Matlak, Jolanta Sikora, Piotr Strojek, Joanna Suska, Aldona Wachowiak-Górniak, Ryszard Wolny
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Sonnenberg