Pn
04-01
2016


Zaproszenie na zebranie wiejskie

04-01-2016

Rada Sołecka zaprasza mieszkańców Sołectwa Białośliwie dnia 12 stycznia br./wtorek/ do Gminnego Ośrodka Kultury, na zebranie wiejskie.

Początek zebrania o godzinie 18:00.

Porządek zebrania:

  • Przedstawienie budżetu Gminy na rok 2016
  • Informacja o stanie bezpieczeństwa
  • Sprawozdanie z działalności Sołtysa Rady Sołeckiej za 2015 rok
  • Wolne wnioski i dyskusja
  • Zakończeni ezebrania

 

(-) Sołtys Roman Rospłoch