Cz
12-11
2015


ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białośliwie”

12-11-2015

Gmina Białośliwie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białośliwie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:


Green Key
ul. Nowy Świat 10a/15
60-583 Poznań